*ΑΘλητισμός Αλλιώς*

Αθλητισμός για τους πολλούς χωρίς διακρίσεις στο MousiRadio με τον με τον Βασίλη Xλη στο μικρόφωνο.
Αθλητισμός Aλλιώςm gιατί ο αθλητισμός είναι προέκταση της κοινωνικής ζωής που θέλουμε να ζήσουμε χωρίς διακρίσεις χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε όλους τους χώρους από ανάπηρους και μη ανάπηρους.
Γιατί ο αθλητισμός είναι δικαίωμα, γιατί ο αθλητισμός είναι παρέα φιλία.